HSFM09 - Webcartografie

 1. Eerst even voorstellen
 2. Uitleg Eindopdracht
 3. Web map infrastructuur
 4. Beginnen met HTML, CSS
 5. Programmeren
 6. Git en Github

Stel jezelf even voor!

 • Wie ben je?
 • Welke tools uit de Geo vis tools opdracht vond jij het meest interessant?
 • Waarom wil je deze gaan leren?
 • Eind opdracht van deze module

  tips

 • Maak alles wat je maakt direct voor de eindopdracht
 • Bouw voort op de code van dag 1
 • Het onderwerp mag hetzelfde zijn als bij de andere modules!
 • Web Maps maken

  Hoe doe je dat?

  Wij beginnen bij het web

 • Front-end
 • Client side
 • Making a Web Page

  a map is a lot!

  • Map Interface and Interaction
  • Zoom, panning, clicking etc.
  • Map events
  • popups markers
  • Tiles (raster/vector) as Base Layer
  • Additional Data
  • File (GeoJSON)
  • WMS,WFS
  • Tiles

  JavaScript!

  Puts it all together,

  Tiles, content, interaction

  JavaScript Library

  Including a JavaScript library in your code is like copying and pasting someone else's code into yours. You have access to everything in that library.

  In our case, it's a bunch of cool tools to make web maps and give them familiar functionality.

  volgende week meer over de verschillende JavaScript libraries

  Web Map Building blocks

  Web page, HTML, CSS & JS

  JS mapping library

  Base Layer - tiles

  Additional Data:

  Data, files, api, GeoJSON, WMS, WFS

  Vector Layers

  Interface and Interaction

  Zoom, panning, clicking etc.

  We beginnen met de HTML en CSS

  Switch naar andere presentatie

  Programeren?

  Hoe doen we dat & tips

  Gebruik een goede text editor!

  Bijv Visual studio Code, Notepad ++

  Code readability!

  Een paar best practices

  Syntax Highlighting

  Let op de line indentation (inspringing)

  Begrijpbaarheid

  Naming conventions

  Bestands namen en variable namen:

  duidelijk, beschrijvend, mag best lang zijn, geen spaties

  								camelCase 

  Geen algemene namen

  Bijvoorbeeld

  												
  						const map1 = L.map()
  						const map2 = mapLibre.map()
  						
  					
  						
  						const leafletMap = L.map()
  						const mapLibreMap = L.map()
  					
  			 
  Best practices & tips

  Function names & comments

  Goede functie namen beschrijven wat een functie doet

  Een functie doet maar 1 ding

  Als je goede namen geeft aan variable en functies heb je bijna geen comments nodig!

  Zet je folder structuur goed op

  Gebruik github!

  Code Version Control (git)

  Version control

  Houd geschiedenis van de code aanpassingen bij

  detecteert conflicten als meerdere mensen aan project werken

  samen werken aan code

  1. git clone
  2. git checkout
  3. git pull
  4. git status
  5. git commit
  6. git push

  git explained

  Ga dus aan de slag deze week om je structuur klaar te zetten

  en oefen met github

  Ik clone alle repro's naar mijn computer en hou zo jullie vooruitgang bij. Let op Issues en comments van mij! NieneB Mijn voorbeeld repro : HSFM09_Aeres

  Nu:

  Github repro aanmaken

  Folders op eigen computer maken en met github linken

  Start maken met HTML en CSS

  github url doorgeven aan mij

  Huiswerk volgende keer:

  Geoviz tools opdracht maken

  Start met Leaflet kaartje opnemen in je website

  Start maken andere libraries?

  Code naar github pushen, voor de volgende les!