HGAV03 - Webcartografie

Theorie & Praktijk

Stel jezelf even voor!

 • Wie ben je?
 • Wat weet je al van Webcartografie?
 • Wat zijn je verwachtingen?
 • Theorie - 1 ECTS - 28 uur

  Praktijk - 2 ECTS - 56 uur

  Elke donderdag
 • 1 college theorie
 • 1 college praktijk
 • werken aan praktijk opdracht!
 • Leerdoelen - theorie

  1. de twee revoluties in cartografie uitleggen
  2. evalueren dat doel en doelgroep essentieel zijn bij het kaartmaken
  3. leert webmap design skills verbeteren
  4. kan verschillende thematische kaarten onderscheiden en het meetniveau benoemen

  Leerdoelen - praktijk

  1. kan webmaps maken met HTML, CSS, javascript
  2. Kent verschillende JS mapping libraries zoals Leaflet, Mapbox, Openlayers etc.
  3. kan werken met verschillende data bronnen: geojson, APIs
  4. kan geoserver configureren en in een sld-stijl voor Geoserver aanmaken
  5. is bekend met verschillende apps voor online kaarten en datavisualisaties

  Leeswijzer

  1. H 1
  2. H 2- H3 tot p.46
  3. H 3 -H 4
  4. H 5-H 6
  5. H 7-H 8
  6. H 9
  7. H 12

  krijg je per mail

  Eind opdracht van de praktijk module

  Tips

 • Maak alles wat je maakt is direct voor de eindopdracht
 • Bouw voort op de code van dag 1
 • Zet daarom alles gestructureerd op vanaf dag 1!
 • Voorbeelden vorig jaar:

  Canvas

  HSFM09 - Webcartografie - 1 ECTS - 28 uur

  Theorie

  Definities en macht

  Kaarten bestaan al heel lang..

  The Babylonian Map of the World, First known map of the world. 6th century BC,

  [bron]

  To impose some kind of order and structure onto the vast, apparently limitless space of the known world.

  A god like perspective on earthly creation

  Showing magical power and authority. This is the world and it is ours.

  De drang om de wereld in kaart te brengen is menselijk, een instinct

  We make sense of ourselves in relation to the physical world by porcessing information spatially

  Our brains organize by location .. why so many relate to maps and geography is that we have no choice but to think and see spatially.

  Allen Carroll

  "Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things"

  Tobler's first law of geography

  Mental map / Cognitive Mapping

  Hoe zien wij de wereld? Hoe zien wij onzelf in de wereld?

  De kaart, of visualisatie is de behoefte van de mens om zich ruimtelijk uit te drukken

  een mental map is dus een afbeelding van persoonlijke perceptie van een geografische gebied en cognitie. Het is een mix van objectieve kennis en subjectieve perceptie.

  het gaat om kennis van locatie, geografische features en een algemeen idee van verbinding tussen plaatsen. Hoe we de wereld zien wordt dus beinvloed door persoonlijke beelden maar is ook van invloed op politieke besluitvorming..

  bron

  Kaart = Macht

  Cartography does not constitute a neutral discipline that can be equally used to implement either state violence or resistive endeavors. Cartography is inherently an instrument of power

  bron

  West Wing Maps are lying to you

  Wat is een kaart?

  • een grafische weergave van ruimtelijke aspecten van de werkelijkheid
  • een gemodelleerde weergave van het (aard)oppervlak; meestal een geografische weergave, soms schematisch
  • een visuele representatie van ruimtelijke verschijnselen
  • een schaalmodel van de werkelijkheid
  • een flexibele interface op ruimtelijke gegevens

  Definities opzoeken

  • geovisualisatie
  • cartografie
  • kaart
  • schematische kaart
  • Thematische kaart
  • topografische kaart

  10 min

  Wat is cartografie?

  Visualisatie

  Communicatie >> doelgroep!

  Papieren of digitale kaart!

  Naar ... web maps / Web Cartografie

  [source]
  We no longer go to maps to find out where we are. Instead, we tell maps where we are and they form around us on the fly. [source]

  What is going on?

 • Mass consumption
 • No niche
 • Open source sofware
 • Open data
 • interaction, Customized
 • speed scalability
 • [source]

  The realization of the interactive map as an experience, not just a map design. [source]
  1. You need to be able to find, manipulate, and store spatial and non-spatial data.
  2. You need to be able to design a functional and attractive cartographic representation of that data as well as the UI controls to operate it
  3. You need to be able to implement that design through code

  source

  Volgende keer

  Cartografie en web cartografie

  Revoluties in de cartografie

  Type kaarten