HGAV03 - Webcartografie

Theorie

Van Cartografie tot web cartografie

Leeswijzer

 1. H 1
 2. H 2- H3 tot p.46
 3. H 3 -H 4
 4. H 5-H 6
 5. H 7-H 8
 6. H 9
 7. H 12

krijg je per mail

Wat is belangrijk om te weten als je een web map maakt?

Heel veel..

Veel theorie komt uit de tijd van drukwerk en statische digitale kaarten

van drukwerk (till 1980)

naar digitaal (computer )

naar het web! (2005 to the web)

topografische/ Referentie kaarten

Wereld beeld afbeelden

Ontdekkingen in kaart brengen

Militaire veroveringen

Scheepsvaart

Thematische kaarten (19de eeuw)

Bijhouden van data

Beroemd voorbeeld: Snow

Digitale kaarten

Computer uitvinding

GIS

Information age

vaak statisch

Interactive kaarten

popups

verschijnen/verdwijnen

animatie

Zoom baar

Door de gebruiker manipuleerbaar

Meer data vindbaar

Hoe maak je een kaart?

Met de focus op interactieve kaarten

 • Kaart elementen benoemen
 • Layout & Visuele hierarchy
 • Cartografie/data visualisatie
 • Visuele variabelen
 • Wat is het onderwerp?

  Wat is het doel van de kaart en voor wie maak je het?

  Welk medium gebruik je hiervoor?

  Welke data en welke tools kan ik hier voor gebruiken?

  Wat is de huisstijl, kleurgebruik, typografie

  Testen en evalueren!

  Kaart Elementen

  Title

  Legenda

  Noordpijl

  Schaal

  Metadata

  Referentie kaart

  Interactive kaart elementen

  Map interaction

  Or interactive cartography

  Changed by the user . manipulation

  1. digital (on a computer, tablet, smartphone)
  2. Responsive to direct user manipulation
  3. changeable in some way

  Roth

  Types of interaction

  1. Map navigation: changing where the map is focused
  2. Search and filter: finding specific objects or sets of objects
  3. Information retrieval: getting more information than what the map shows
  4. Data manipulation: changing what the map and supporting elements are showing
  axismaps

  Interactive kaart elementen

  Naming elements of a map

  • Context data
  • Relevant data
  • Navigation
  • Configuration context
  • Legend
  • Meta data and source references
  • Titles and info about relevant data
  • Search and Find
  • Relevant data choice, filters for data manipulation

  Voorbeeld

  Elementen benoemen

  dego.vng.nl

  Legenda

  interactief

  aan/uit

  Interactieve legenda

  Integreer legenda in design en (relevante) data keuze

  refugee project

  Noordpijl en schaal

  verdwijnt? is het noodzakelijk?

  wordt zooming, panning

  Scroll

  Tapping

  pinch to zoom

  + en - knoppen

  noordpijl is draai knop

  Tegenwoordig logisch! Hou het simpel.

  Overzichtskaart?

  zien we bijna niet meer

  Neemt veel plek in

  Leuke nieuwe feature die je vaak ziet:

  Knop terug naar overzicht!

  refugee project

  Kansen atlas


  The realization of the interactive map as an experience, not just a map design. [source]

  Visual Hierarchy and Layout

  De kaart als onderdeel van het geheel

  Plaats elementen in een logische volgorde van belangrijkheid,

  Gaat om het communiceren van een verhaal!

  toxmap

  Layout

  Visuele hierarchy

  Belangrijkste eerst

  Gestalt

  Proximity

  Figure-ground

  Similarity

  Symmetry

  Objects that are close together are perceived as a group.

  bron

  Shared visual characteristics create relationships

  bron

  Denk aan plaatsing van elementen in relatie tot context, relevant, actief, passief

  dego.vng.nl

  Wat is het onderwerp?

  Wat is het doel van de kaart en voor wie maak je het?

  Welk medium gebruik je hiervoor?

  Wat is de huisstijl, kleurgebruik, typografie

  Testen en evalueren!

  General UX tips:

 • action = reaction
 • quick reaction
 • What is the purpose of this?
 • visual hierarchy
 • things that belong together put them together.
 • Not too complex!
 • Onderzoeks opdracht

  Web map exploration

  Vind alle elementen en zoek verbeter kansen!

  Kies een web map dashboard uit.

  Benoem alle onderdelen - map elementen

  Vind verbeter punten - Layout, gestalt

  Denk hierbij aan:

  • Wat is het doel? Wie is de doelgroep?
  • Benoem alle elementen. Context, relevant, navigatie, actief/passief
  • Visuele hierarchy, layout, staan de elementen op de juiste plaats? Zijn ze juist gevisualiseerd?

  Werk in 2-tallen

  Presenteer kort even jouw dashboard en bevindingen

  3 slides - 5 minuten

  Kies/verdeel :

  • race.esa.int/
  • kansenkaart.nl
  • www.klimaateffectatlas.nl
  • www.opportunityatlas.org
  • kankeratlas.iknl.nl
  • www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
  • www.warmteatlas.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2

  30 min aan de slag!

  Hoe kan je je eigen website en kaarten nu verbeteren?

  Denk na

  En pas aan

  Ga aan het werk

  Straks, een stukje cartografie

  Cartografie

  Nu over de kaart zelf!

  Base maps

  Zelf ontwerpen is veel werk!

  Hergebruik de juiste context

  Makkelijk aanpassen in Mapbox

  Lichte kleuren, onopvallend, ondersteunend

  Data visualisatie (relevant data)

  Cartografie

  Data visualisatie

  Thematische kaarten

  Punt, lijn en polygoon

  Onderdeel van data visualisatie!

  • Truthfull
  • Functional
  • Beautiful
  • Insightful
  • Enlightening

  Uit the Truthfull Art , alberto cairo

  4 levels of data perception:

  Discreet

  • nominaal - selective
  • ordinaal - Associative - Rangorde

  Continue

  • Interval - Ordered
  • Ratio - Quantitative - nulpunt

  bron

  Classificeren van data

  data type : Punt, lijn, vlak

  Visuele variabelen

  Bertins visuele variables (1967)

  • Position
  • Size
  • Shape
  • Value (lightness)
  • Color hue
  • Orientation
  • Texture

  * Drukwerk cartografie bron

  Digitale cartografie

  uitgebreid door Roth & MacEachren

 • Color saturation
 • Arrangement
 • Crispness
 • Resolution
 • Transparency
 • Ga naar https://geography.wisc.edu/cartography/projects/publications/Roth_2015_EG.pdf
  Verschillende soorten thematische kaarten maken!

  Andere presentatie

  Volgende keer

  Kleur & typografie

  Do's en don'ts in map making

  Web richtlijnen