HSFM09 - Webcartografie - 2 ECTS - 56 uur

Inhoud

 1. Web map infrastructuur
 2. Beginnen met HTML, CSS
 3. Programmeren
 4. Git en Github

Aan de slag

 1. Onderwerp vaststellen
 2. Github repro aanmaken
 3. Folders structuur opzetten en met github linken
 4. github url doorgeven aan mij
 5. Start maken met HTML en CSS

Web Maps maken

Hoe doe je dat?

Wij beginnen bij het web

 • Front-end
 • Client side
 • Making a Web Page

  a map is a lot!

  • Map Interface and Interaction
  • Zoom, panning, clicking etc.
  • Map events
  • popups markers
  • Tiles (raster/vector) as Base Layer
  • Additional Data
  • File (GeoJSON)
  • WMS,WFS
  • Tiles

  JavaScript!

  Puts it all together,

  Tiles, content, interaction

  JavaScript Library

  Including a JavaScript library in your code is like copying and pasting someone else's code into yours. You have access to everything in that library.

  In our case, it's a bunch of cool tools to make web maps and give them familiar functionality.

  volgende week meer over de verschillende JavaScript libraries

  Web Map Building blocks

  Web page, HTML, CSS & JS

  JS mapping library

  Base Layer - tiles

  Additional Data:

  Data, files, api, GeoJSON, WMS, WFS

  Vector Layers

  Interface and Interaction

  Zoom, panning, clicking etc.

  We beginnen met de HTML en CSS

  Switch naar andere presentatie

  Opdracht: Onderwerp vaststellen

  Onderwerp en Design

  Opracht op canvas

  Let op, het design telt maar voor 20% mee! Dit is dus niet het meest belangrijke van deze opdracht. Kies een thema! Hou je er aan.

  1. Opdracht:

  Kies een hobby of activiteit die je graag doet

  5 min - schrijf zoveel mogelijk op over deze hobby wat met locatie te maken kan hebben!

  Help je buur als die er niet uit komt

  Voorbeeld:

  Ik heb een oude Volvo uit 1980.
 • Deze zijn gemaakt in Borne, Limburg.
 • Ik sleutel eraan in Bleiswijk.
 • Ik heb vorige zomer een lange road trip gemaakt door Italië en Frankrijk
 • De auto staat geparkeerd bij mij thuis.
 • Vandaag ben ik ermee naar school gereden
 • 2. Opdracht:

  Kies 4 dingen uit waarbij je al snel een simpele visualisatie kan verzinnen

  10 min - Schrijf op, welke data je nodig hebt, welke data vorm, snelle schets.

  Help elkaar met de invulling en data ideeën

  Voorbeeld:

 • Autos zijn gemaakt in Borne > Locatie van de fabriek. Polygoon van het gebouw achterhalen
 • Ik sleutel eraan in Bleiswijk > Locatie van de garage. Puntje op de kaart
 • Ik heb vorige zomer een lange trip gemaakt > GPS track die ik verzameld heb, dus een lijn. Kaart van Europa
 • De auto staat geparkeerd bij mij thuis. > Locatie van mijn huis en de gemeente waar ik in woon. Puntje en polygoon.
 • 3. Opdracht:

  Maak een snelle schets op papier hoe jouw website er uit komt te zien

  Alleen een wire frame

  Denk daarbij aan titels, plaatjes, menu, etc.

  Maar het meest belangrijk! het plaatsen van 4+ kaarten, 2+ data visualisaties

  Zie de eind opdracht

  Houd het simpel! one page is voldoende, nooit meer dan 3 pagina's gaan maken

  Ga het onderwerp en design niet meer drastisch veranderen!

  Nu kunnen we gaan programmeren .. toch?

  Github opzetten!

  Voor we beginnen met programmeren zetten we onze werk structuur op.

  zie opdracht op canvas

  Code Version Control (git)

  Version control

  Houd geschiedenis van de code aanpassingen bij

  detecteert conflicten als meerdere mensen aan project werken

  samen werken aan code

  1. git clone
  2. git checkout
  3. git pull
  4. git status
  5. git commit
  6. git push

  git explained

  In deze les, maak een github repository aan

  en oefen met github

  Zet een Readme bestand neer

  Ik clone alle repro's naar mijn computer en hou zo jullie vooruitgang bij. Let op Issues en comments van mij! NieneB Mijn voorbeeld repro : HSFM09_Aeres

  Aan de slag!

  Stuur jouw repository url naar niene@this-way.nl

  Programeren?

  Hoe doen we dat & tips

  Gebruik een goede text editor!

  Bijv Visual studio Code, Notepad ++

  Code readability!

  Een paar best practices

  Syntax Highlighting

  Let op de line indentation (inspringing)

  Begrijpbaarheid

  Naming conventions

  Bestands namen en variable namen:

  duidelijk, beschrijvend, mag best lang zijn, geen spaties

  								camelCase 

  Geen algemene namen

  Bijvoorbeeld in JavaScript

  												
  						const map1 = L.map()
  						const map2 = mapLibre.map()
  						
  					
  						
  						const leafletMap = L.map()
  						const mapLibreMap = L.map()
  						
  			 		
  Best practices & tips

  Voorbeeld CSS

  ids, classes in lowercase met streepjes -

  .dataset-list {}

  id # voor unieke dingen

  Class . voor herhaalde elementen

  Beschrijvend voor het element. Door de naam te lezen moet je weten wat het is.

  [css coding standards]

  Function names & comments

  Goede functie namen beschrijven wat een functie doet

  Een functie doet maar 1 ding

  Als je goede namen geeft aan variable en functies heb je bijna geen comments nodig!

  								
  							function toCelsius(fahrenheit) {
  								return (5 / 9) * (fahrenheit - 32);
  							 } 
  							 
  							

  Zet je folder structuur goed op

  Gebruik github!

  Huiswerk volgende keer:

  Zet in HTML en CSS de eerste versie van je website op

  Alleen framework! Objecten, structuur, grid

  Start met Leaflet kaartje opnemen in je website

  Code naar github pushen, voor de volgende les!