WebCartografie & Geo Design

Gast les

Door: Niene Boeijen

Wat gaan we doen

 1. Over mij, ondernemen, geo design & kritische cartografie
 2. Power of maps, wat is een (3D) kaart? en UX/IX in cartografie
presentations.this-way.nl/aeres_2024.html

Stel vooral vragen!

Even voorstellen

Niene Boeijen

Waarom vinden wij kaarten toch zo leuk?

De macht van kaarten

Kaarten bestaan al heel lang..

The Babylonian Map of the World, First known map of the world. 6th century BC,

[bron]

To impose some kind of order and structure onto the vast, apparently limitless space of the known world.

A god like perspective on earthly creation

Showing magical power and authority. This is the world and it is ours.

De drang om de wereld in kaart te brengen is menselijk, een instinct

We make sense of ourselves in relation to the physical world by processing information spatially

Our brains organize by location .. why so many relate to maps and geography is that we have no choice but to think and see spatially.

Allen Carroll

"Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things"

Tobler's first law of geography

Macht van kaarten

6 punten door Carton

 • External representations, making explicit and fixing our spatial surroundings. Artefact to share
 • See more at once, scale
 • Visual nature, eye-brain system
 • Pieces of art, visual beauty
 • Authoritative status of their own .. historically
 • Political, government, planning, land registration

Cognitive Mapping

Hoe zien wij de wereld? Hoe zien wij onszelf in de wereld?

De kaart, of visualisatie is de behoefte van de mens om zich ruimtelijk uit te drukken

een mental map is dus een afbeelding van persoonlijke perceptie van een geografische gebied en cognitie. Het is een mix van objectieve kennis en subjectieve perceptie.

Een kaart is niet neutraal

Kaart = Macht

Cartography does not constitute a neutral discipline that can be equally used to implement either state violence or resistive endeavors. Cartography is inherently an instrument of power

bron

West Wing Maps are lying to you

Wat is een kaart?

Simultaneously both a physical object and a graphic document, and it is both written and visual; you cannot understand a mpa without writing, but a map without a visual element is simply a collection of place names. It offers a spatial understanding of events in the human world; but, it is often also about time. as it asks the viewer to observe how these events unfold one after another

Discussie

Definities opzoeken

 • geovisualisatie
 • cartografie
 • kaart
 • schematische kaart
 • Thematische kaart
 • topografische kaart

10 min

Definition of a map (International Cartographic Association 2003):

“A symbolized representation of a geographical reality, representing selected features and characteristics, resulting from the creative effort of its author’s execution of choices, that is designed for use when spatial relationships are of primary relevance.”
 • een grafische/symbolische weergave van ruimtelijke aspecten van de werkelijkheid
 • een gemodelleerde weergave van het (aard)oppervlak; meestal een geografische weergave, soms schematisch
 • model: betekent gereduceerd/versimpeld. keuzes over weg laten en aggregeren
 • een visuele representatie

Wat is cartografie?

Definition of Cartography (International Cartographic Association 2003): Cartography is the discipline dealing with the art, science and technology of making and using maps.

Visualisatie

Communicatie >> doelgroep!

Papieren of digitale kaart!

Cartographic interaction

Wat is belangrijk om te weten als je een interactie web map maakt?

Heel veel..

Veel theorie komt uit de tijd van drukwerk en statische digitale kaarten

van drukwerk (till 1980)

naar digitaal (computer )

naar het web! (2005 to the web)

topografische/ Referentie kaarten

Wereld beeld afbeelden

Ontdekkingen in kaart brengen

Militaire veroveringen

Scheepsvaart

Thematische kaarten (19de eeuw)

Bijhouden van data

Beroemd voorbeeld: Snow

Digitale kaarten

Computer uitvinding

GIS

Information age

vaak statisch

Interactive kaarten

popups

verschijnen/verdwijnen

animatie

Zoom baar

Door de gebruiker manipuleerbaar

verdiepende lagen

What is going on?

 • Mass consumption
 • No niche
 • Open source sofware
 • Open data
 • interaction, Customized
 • speed scalability
 • [source]
 • Kaart elementen benoemen
 • Layout & Visuele hierarchy
 • Kaart Elementen

  Title

  Legenda

  Noordpijl

  Schaal

  Metadata

  Referentie kaart

  Interactieve kaart elementen

  Map interaction

  of interactive cartography

  Changed by the user . manipulation

  1. digital (on a computer, tablet, smartphone)
  2. Responsive to direct user manipulation
  3. changeable in some way

  Roth

  Types of interaction

  1. Map navigation: changing where the map is focused
  2. Search and filter: finding specific objects or sets of objects
  3. Information retrieval: getting more information than what the map shows
  4. Data manipulation: changing what the map and supporting elements are showing
  axismaps

  Interactieve kaart elementen

  Naming elements of a map

  • Context data
  • Relevant data
  • Navigation
  • Configuration context
  • Legend
  • Meta data and source references
  • Titles and info about relevant data
  • Search and Find
  • Relevant data choice, filters for data manipulation

  Voorbeeld

  Elementen benoemen

  dego.vng.nl

  Legenda

  interactief

  aan/uit

  Interactieve legenda

  Integreer legenda in design en (relevante) data keuze

  refugee project

  Noordpijl en schaal

  verdwijnt? is het noodzakelijk?

  wordt zooming, panning

  Scroll

  Tapping

  pinch to zoom

  + en - knoppen

  noordpijl is draai knop

  Tegenwoordig logisch! Hou het simpel.

  Overzichtskaart?

  zien we bijna niet meer

  Neemt veel plek in

  Leuke nieuwe feature die je vaak ziet:

  Knop terug naar overzicht!

  refugee project

  Kansen atlas


  The realization of the interactive map as an experience, not just a map design. [source]

  Wat kan helpen?

  Visual Hierarchy and Layout

  De kaart als onderdeel van het geheel

  Plaats elementen in een logische volgorde van belangrijkheid,

  Gaat om het communiceren van een verhaal!

  toxmap

  Layout

  Visuele hierarchy

  Belangrijkste eerst

  Gestalt

  Proximity

  Figure-ground

  Similarity

  Symmetry

  Objects that are close together are perceived as a group.

  bron

  Shared visual characteristics create relationships

  bron

  Denk aan plaatsing van elementen in relatie tot context, relevant, actief, passief

  dego.vng.nl

  General UX tips:

 • action = reaction
 • quick reaction
 • What is the purpose of this?
 • visual hierarchy
 • things that belong together put them together.
 • Not too complex!
 • Extra voorbeelden als er tijd is

  Onderzoeks opdracht

  Web map exploration

  Vind alle elementen en zoek verbeter kansen!

  Kies een web map dashboard uit.

  Benoem alle onderdelen - map elementen

  Vind verbeter punten - Layout, gestalt

  Denk hierbij aan:

  • Wat is het doel? Wie is de doelgroep?
  • Benoem alle elementen. Context, relevant, navigatie, actief/passief
  • Visuele hierarchy, layout, staan de elementen op de juiste plaats? Zijn ze juist gevisualiseerd?

  Werk in 2-tallen

  Presenteer kort even jouw dashboard en bevindingen

  3 slides - 5 minuten

  Kies/verdeel :

  • race.esa.int/
  • kansenkaart.nl
  • www.klimaateffectatlas.nl
  • www.opportunityatlas.org
  • kankeratlas.iknl.nl
  • www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
  • www.warmteatlas.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2

  15 min aan de slag!